OKIRkapuXML ADATSZOLGÁLTATÁS

OKIRkapu XML adatszolgáltatás fejlesztői dokumentáció

Az alább letölhető fájlokra Önnek akkor van szüksége, ha a környezetvédelmi adatszolgáltatás adatait nem az OKIRkapu erre szolgáló adatfelvivő felületeivel, kézzel viszi fel, hanem egy alkalmazás segítségével, XML formátumú fájlként kívánja előállítani. E fejlesztéshez szükséges információkat találja meg itt.

Az XML formátumú adatszolgáltatás feltöltéséhez és beküldéséhez Önnek ugyanolyan KAÜ hozzáférésre és ugyanolyan meghatalmazásra van szüksége, mintha a kézi adatfelvitelt használná. Az OKIRkapu bejelentkezést követően az Új adatcsomag XML-ből gomb segítségével jeleníthető meg a fájl feltöltő felület. Az XML feltöltés gomb hatására a szokásos fájl feltöltő párbeszédpanel jelenik meg, amivel kiválaszthatja a feltölteni kívánt XML-t. A sikeres feltöltés követelményei az alábbiak:

- Ne legyen függőben lévő adatcsomag (olyan, amit Ön szerkeszthet, vagy amit beküldött, de a hatóság még nem fogadott el).
- A fájl feleljen meg az - alább letölthető - XSD definícióban megadott szabályrendszernek.
- Ahol az adatszolgáltatásban kódok megadására van szükség, ott csak olyan kód szerepelhet, ami megtalálható az érintett - alább letölthető - kódlistában.
- Az XML fájlban szereplő KÜJ és KTJ azonosítóknak meg kell egyezniük az OKIRkapu bejelentkezés során megadottal (amit a felületen felül is láthat).
- A feltöltés során további ellenőrzések is lefutnak, amelyek az adatok szakmai tartalmát és egyéb adat-összefüggéseit vizsgálják. Probléma esetén hibalista jelenik meg.

A sikeres feltöltést követően Ön ugyanúgy nézheti át és szükség szerint módosíthatja az adatokat, mintha azokat kézzel vitte volna fel. Ha az adatokkal együtt csatolmányt is fel kíván tölteni, ekkor ezt is megteheti. Beküldésre azt követően lesz lehetősége, ha lefuttatta az adatcsomag egészére vonatkozó ellenőrzéseket.

A dokumentáció adatszoláltatás típusonkénti bontásban tartalmazza a letölthető XSD definíciókat és kódlistákat:

XML adatszolgáltatáshoz szükséges XSD definíciók és kódlisták

FAVI: ENG - Engedélyköteles tevékenységi helyek adatszolgáltatása
XSD definíció
Letöltés - FAVI: ENG XSD fájl - 1.05 verzió (2019.10.01.)
Kódlista
Letöltés - FAVI - Anyag lista (KAJ)
Letöltés - FAVI - ENG - Eredet
Letöltés - FAVI - ENG - (E)PRTR tevékenység
Letöltés - FAVI - ENG - Maximális kapacítás mértékegység
Letöltés - FAVI - Mértékegység
Letöltés - FAVI - Elemzési/számítási módszer
Letöltés - FAVI - Méréskód
Letöltés - FAVI - ENG - Közvetlen bevezetés felszín alatti vízbe
Letöltés - FAVI - ENG - Közvetlen bevezetés földtani közegbe
Letöltés - FAVI - ENG - Csomagolás
Letöltés - FAVI - ENG - Elhelyezés tevékenységének főbb típusa
Letöltés - FAVI - ENG - Halmazállapot
Letöltés - FAVI - ENG - Műszaki védelem jellemzői
Letöltés - FAVI - ENG - Tárolás
Letöltés - FAVI - ENG - Vízadó típusa
Letöltés - FAVI - ENG - EOV-Z koordináta mérési helye
Letöltés - TEÁOR szerinti besorolás (csak 4 jegyű)
FAVI: ENG-ÉJ - Éves jelentés a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről
XSD definíció
Letöltés - FAVI: ENG-ÉJ XSD fájl - 1.04 verzió (2019.11.17.)
Kódlista
Letöltés - FAVI - Anyag lista (KAJ)
Letöltés - FAVI - ÉVES - Bevezetés/ elhelyezés oka
Letöltés - FAVI - ÉVES - Intézkedés a kárelharítás során
Letöltés - FAVI - ÉVES - Kármentesítés
Letöltés - FAVI - ÉVES - Környezeti elem
Letöltés - FAVI - Mértékegység
Letöltés - FAVI - Elemzési/számítási módszer
Letöltés - FAVI - Méréskód
FAVI: KÁRINFO-B1 - Szennyezőforrások és szennyezett területek tényfeltárás előtti adatszolgáltatása
XSD definíció
Letöltés - FAVI: KÁRINFO-B1 XSD fájl - 1.05 verzió (2019.10.01.)
Kódlista
Letöltés - FAVI - Anyag lista (KAJ)
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Adatszolgáltatás oka
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Alprogram kódszáma
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Szennyezőanyag mennyiségi kódja
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Csomagolás minősége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Csomagolás megnevezése
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Domborzati viszonyok
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Terület besorolása elöntési veszély szempontjából
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Első víztartó réteg vízvezető képessége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Feltártság
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Felszínalatti szennyezettség mértéke
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Felszíni vizek érzékenysége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Felszíni víz távolsága
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Ivóbázisból ellátott lakosok száma
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Tevékenység jellege
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Halmazállapot leírás
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Területi kiterjedése
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Levegő szennyezettség feltártsága
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Levegőtisztasági minősítés alapján besorolt település távolsága
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Levegő és felszíni víz szennyezettség mértéke
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Monitoring rendszer(ek) megléte
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Szennyezőforrás működésének jellege
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Védelmi megoldás jellemzése
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Jellemző tevékenység típusa
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Talaj mobilizáló, illetve visszatartó képessége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Felszín vízáteresztő képessége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Átlagos vízszint mélysége az első víztartóban
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Vizek érzékenysége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B1 - Felszín alatti víz típusa
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Felszíni víz típusa
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Épített környezet jellege
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Mezőgazdasági és erdőgazdasági területhasználat
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Lakott terület jelenléte és népessége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Védőterület
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Vízbázis/ kút távolsága
Letöltés - Iránytószám -Település lista
Letöltés - Település - iránytószám lista
Letöltés - Közterület típusa
FAVI: KÁRINFO-B2 - Szennyezőforrások és szennyezett területek tényfeltárás utáni adatszolgáltatása
XSD definíció
Letöltés - FAVI: KÁRINFO-B2 XSD fájl - 1.05 verzió (2019.10.15.)
Kódlista
Letöltés - FAVI - Anyag lista (KAJ)
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Szennyező anyag - A szennyezett felszín alatti víz típusa
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Természetes védettség felszín alatti víztípus
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Természetes védettség felszíni víztípus
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Hatasviselők - Szennyezés 10 éven belül milyen jellegű épített környezetet veszélyeztet?
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Hatasviselők - Szennyezettség 10 éven belül milyen érzékeny felszín alatti vizet veszélyeztet?
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Hatasviselők - Szennyezettség 10 éven belül, a felszín alatti vízen keresztűl, milyen típusú érzékeny felszíni vizet veszélyeztet?
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Hatasviselők - Szennyezettség 10 éven belül milyen mezőgazdasági területhasználatot veszélyeztet?
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Hatasviselők - Szennyezettség 10 éven belül milyen természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet veszélyeztet?
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Hatasviselők - Szennyezettség 10 éven belül milyen típusú védőterületet veszélyeztet?
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Szennyezőforrás jellege
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Hatasviselők - 10 éven belül mekkora népességű és milyen érzékenységű lakott területett veszélyeztet a szennyezettség?
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Felszín alatti vízáramlási rendszer jellemzése
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B2 - Hatasviselők - Ivóbázisból ellátott lakosok száma, ha a szennyezettség 10 éven belül veszélyezteti a vízbázist
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Mértékegység
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Technológiák
Letöltés - Iránytószám -Település lista
Letöltés - Település - iránytószám lista
Letöltés - Közterület típusa
FAVI: KÁRINFO-B3 - Szennyezőforrások és szennyezett területek műszaki beavatkozás utáni adatszolgáltatása
XSD definíció
Letöltés - FAVI: KÁRINFO-B3 XSD fájl - 1.05 verzió (2019.10.10.)
Kódlista
Letöltés - FAVI - Anyag lista (KAJ)
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Felszíni vizek érzékenysége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B3 - Anyag felszín alatti víz típusa
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B3 - Felszín alatti víz típusa
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B3 - Földtani közeg szivárgási tényezője
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B3 - Műszaki beavatkozás eredményessége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Területhasználat
Letöltés - FAVI - KÁRINFO B3 - Visszamaradt szennyezettség terjedése
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Vizek érzékenysége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Felszíni víz típusa
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Épített környezet jellege
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Mezőgazdasági és erdőgazdasági területhasználat
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Lakott terület jelenléte és népessége
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Mértékegység
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Mértékegység (kg,t)
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Technológiák
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Védőterület
Letöltés - FAVI - KÁRINFO - Vízbázis/ kút távolsága
Letöltés - Iránytószám -Település lista
Letöltés - Település - iránytószám lista
Letöltés - Közterület típusa
FAVI: MIR-KA - Felszín alatti környezethasználati monitoring rendszer műszaki adatai
XSD definíció
Letöltés - FAVI: MIR-KA XSD fájl - 1.06 verzió (2019.12.04.)
Kódlista
Letöltés - FAVI - MIR-KA - Csövezés anyaga
Letöltés - FAVI - MIR-KA - Engedély típusa
Letöltés - FAVI - MIR-KA - EOV meghatározás módja
Letöltés - FAVI - MIR-KA - Forrásvíz hőmérséklete
Letöltés - FAVI - MIR-KA - Forrás jellege
Letöltés - FAVI - MIR-KA - Adatbejelentés típusa
Letöltés - FAVI - MIR-KA - Kialakítás módja
Letöltés - FAVI - MIR-KA - Vízadó kőzet anyaga
Letöltés - FAVI - MIR-KA - Mérőpont típusa
Letöltés - FAVI - MIR-KA - Területhasználat kód
Letöltés - FAVI - MIR-KA - Feltárt/ megfigyelt víztípus kódja
Letöltés - Iránytószám -Település lista
Letöltés - Település - iránytószám lista
Letöltés - Település lista
Letöltés - Közterület típusa
FAVI: MIR-KM - Felszín alatti környezethasználati monitoring rendszer mintavételi és vizsgálati eredményei
XSD definíció
Letöltés - FAVI: MIR-KM XSD fájl - 1.07 verzió (2019.12.04.)
Kódlista
Letöltés - FAVI - Anyag lista (KAJ)
Letöltés - FAVI - MIR-KM - Felszíni víz jellege
Letöltés - FAVI - MIR-KM - Mértékegység
Letöltés - FAVI - MIR-KM - Minta típusa
Letöltés - FAVI - MIR-KM - Mintavétel módja
Letöltés - FAVI - MIR-KM - Mintázott szűrőzött szakasz
Letöltés - Iránytószám -Település lista
Letöltés - Település - iránytószám lista
Letöltés - Közterület típusa
FEVISZ: ÖA - Vízminőségvédelmi önellenőrzések
XSD definíció
Letöltés - FEVISZ: ÖA XSD fájl - 1.06 verzió (2019.10.15.)
Kódlista
Letöltés - FEVISZ - ÖA - Nem tervezett ellenőrzés oka
Letöltés - FEVISZ - ÖA Mintavétel_típusa
Letöltés - FEVISZ - Reláció
Letöltés - FEVISZ - Vízminőségi komponensek (KAJ)
FEVISZ: ÖVB - Vízminőségvédelmi éves önellenőrzési időpontok bejelentése
XSD definíció
Letöltés - FEVISZ: ÖVB XSD fájl - 1.05 verzió (2019.10.15.)
FEVISZ: VAL - Vízminőségvédelmi alapbejelentés
XSD definíció
Letöltés - FEVISZ: VAL XSD fájl - 1.06 verzió (2019.10.03.)
Kódlista
Letöltés - FEVISZ - VAL - Akkreditáló szervezet
Letöltés - FEVISZ - VAL - Befogadó_típus
Letöltés - FEVISZ - VAL - Vízgyűjtő
Letöltés - FEVISZ - Vízforrás típus
Letöltés - FEVISZ - Vízminőségi komponensek (KAJ)
Letöltés - Ország lista
Letöltés - TEÁOR szerinti besorolás (csak 4 jegyű)
Letöltés - Település lista
Letöltés - Közterület típusa
FEVISZ: VÉL - Vízminőségvédelmi éves bejelentés
XSD definíció
Letöltés - FEVISZ: VÉL XSD fájl - 1.02 verzió (2019.10.10.)
Kódlista
Letöltés - FEVISZ - Elemzési/számítási módszer
Letöltés - FEVISZ - Reláció
Letöltés - FEVISZ - VAL - Befogadó_típus
Letöltés - FEVISZ - VÉL - Meghatározás módja
Letöltés - FEVISZ - Vízforrás típus
Letöltés - FEVISZ - Vízminőségi komponensek (KAJ)
EHIR: HIR-ÉV - Hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HIR-ÉV XSD fájl - 1.06 verzió (2019.11.17.)
Kódlista
Letöltés - EHIR - HIR-ÉV - EPRTR módszer
Letöltés - EHIR - Fizikai megjelenési forma
Letöltés - EHIR - Hulladékjegyzék
Letöltés - EHIR - Veszélyességi jellemző
Letöltés - EHIR - HIR - Ártalmatlanítás/Hasznosítás
Letöltés - EHIR - HIR - Előkezelés
Letöltés - EHIR - HIR - Végső kezelés
Letöltés - EHIR - HIR - Eredet kódok
Letöltés - EHIR - HIR-ÉV - telephely típusa
Letöltés - EHIR - HIR - Kezelés
Letöltés - EHIR - HIR - Kezelést végző típusa
Letöltés - EHIR - HIR - KSH Létszámkategória
Letöltés - EHIR - HIR-PRTR - Adatmeghatározás módja kódok
Letöltés - Ország lista
Letöltés - TEÁOR szerinti besorolás (csak 4 jegyű)
Letöltés - Település lista
EHIR: HIR-NÉ - Hulladékkal kapcsolatos negyedéves adatszolgáltatás
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HIR-NÉ XSD fájl - 1.05 verzió (2019.11.17.)
Kódlista
Letöltés - EHIR - Fizikai megjelenési forma
Letöltés - EHIR - Hulladékjegyzék
Letöltés - EHIR - Veszélyességi jellemző
Letöltés - EHIR - HIR - Ártalmatlanítás/Hasznosítás
Letöltés - EHIR - HIR - Előkezelés
Letöltés - EHIR - HIR - Eredet kódok
Letöltés - EHIR - HIR - Kezelés
Letöltés - EHIR - HIR - Kezelést végző típusa
Letöltés - EHIR - HIR - KSH Létszámkategória
Letöltés - EHIR - HIR-NÉ - telephely típusa
Letöltés - Ország lista
Letöltés - Település lista
EHIR: HEA - Elemmel és akkumulátorral kapcsolatos éves adatszolgáltatás
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HEA XSD fájl - 1.07 verzió (2019.11.19.)
Kódlista
Letöltés - EHIR - HEA - Adatszolgáltatásra kötelezett besorolás
Letöltés - EHIR - HEA - Biztosítékképzés típusa
Letöltés - EHIR - HEA - Elem/ akkumulátor kategóriák
Letöltés - EHIR - HEA - Elem/ akkumulátor 3 éves forgalom kategóriák
Letöltés - EHIR - HEA - Kezelés jellege
Letöltés - EHIR - HEA - Közvetítő szervezet
EHIR: HEA-NY - Elemet és akkumulátort gyártók nyilvántartása
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HEA-NY XSD fájl - 1.06 verzió (2019.11.03.)
Kódlista
Letöltés - EHIR - HEA - Közvetítő szervezet
Letöltés - Iránytószám -Település lista
Letöltés - Település - iránytószám lista
Letöltés - Közterület típusa
EHIR: HEEB - Elektromos és elektronikus berendezéssel kapcsolatos éves adatszolgáltatás
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HEEB XSD fájl - 1.07 verzió (2019.11.21.)
Kódlista
Letöltés - EHIR - HEEB - Adatszolgáltatásra kötelezett besorolá
Letöltés - EHIR - HEEB - Biztosítékképzés típusa
Letöltés - EHIR - HEEB - Berendezés kategóriák
Letöltés - EHIR - HEEB - Közvetítő szervezet
EHIR: HEEB-NY - Elektromos és elektronikus berendezést gyártók nyilvántartása
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HEEB-NY XSD fájl - 1.07 verzió (2019.11.03.)
Kódlista
Letöltés - EHIR - HEEB - Közvetítő szervezet
Letöltés - EHIR - HEEB NY - pénzügyi biztositék
Letöltés - EHIR - HEEB NY - Kategória
Letöltés - EHIR - HEEB NY - Tipus
Letöltés - Iránytószám -Település lista
Letöltés - Település - iránytószám lista
Letöltés - Közterület típusa
EHIR: HGK-B - Éves bejelentés a hulladékká vált gépjárművek kezeléséről
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HGK-B XSD fájl - 1.05 verzió (2019.11.17.)
EHIR: HGK-GY - Gyártó által forgalomba hozott járművekkel kapcsolatos éves adatszolgáltatás
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HGK-GY XSD fájl - 1.05 verzió (2019.11.17.)
EHIR: HGK-NY - Gépjárművet forgalomba hozó gyártók nyilvántartása
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HGK-NY XSD fájl - 1.04 verzió (2019.11.03.)
Kódlista
Letöltés - EHIR - HGK - Közvetítő szervezet
EHIR: HLJ - Hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos adatszolgáltatás
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HLJ XSD fájl - 1.04 verzió (2019.10.08.)
Kódlista
Letöltés - EHIR - Hulladékjegyzék
Letöltés - EHIR - HLJ - Ártalmatlanítási művelet
Letöltés - EHIR - HLJ-NÉ - Járulék számítás
EHIR: HLR - Hulladéklerakókkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HLR XSD fájl - 1.07 verzió (2019.10.08.)
Kódlista
Letöltés - EHIR - HLR - települési hulladék lerakás előkezelés
Letöltés - EHIR - HLR - hulladéklerakó-gáz kezelése
Letöltés - EHIR - HLR - Rekultiváció befejeződött
Letöltés - EHIR - HLR - Lezárás módja
Letöltés - EHIR - HLR - rekultiváció módja
EHIR: HLJ-KÖT - Hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség
XSD definíció
Letöltés - EHIR: HLJ-KÖT XSD fájl - 1.02 verzió (2019.10.03.)
EHIR: KÖT - Telephelyek hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségei
XSD definíció
Letöltés - EHIR: KÖT XSD fájl - 1.03 verzió (2019.10.08.)
EHIR: SORSZ - Sorszámtartomány igénylés SZ és GY lapokhoz
XSD definíció
Letöltés - EHIR: SORSZ XSD fájl - 1.04 verzió (2019.10.10.)
Kódlista
Letöltés - EHIR - SORSZAM - Szállítási lap típus
KAR: KTJ-IG - Telephelyek, környezetvédelmi objektumok KTJ igénylése
XSD definíció
Letöltés - KAR: KTJ-IG XSD fájl - 1.03 verzió (2019.11.08.)
Kódlista
Letöltés - KAR - Címzett szervezet
Letöltés - KAR - KTJ besorolás
Letöltés - Település lista
KAR: KTJ - Telephelyek, környezetvédelmi objektumok változásjelentése
XSD definíció
Letöltés - KAR: KTJ XSD fájl - 1.07 verzió (2019.11.08.)
Kódlista
Letöltés - KAR - Címzett szervezet
Letöltés - KAR - KTJ besorolás
Letöltés - Település lista
KAR: KÜJ - Környezetvédelmi ügyfelek változásjelentése
XSD definíció
Letöltés - KAR: KÜJ XSD fájl - 1.08 verzió (2019.11.27.)
Kódlista
Letöltés - KAR - Címzett szervezet
Letöltés - KSH gazdálkodási forma kód (GFO)
Letöltés - KSH területi (megye) kód
Letöltés - Ország lista
Letöltés - TEÁOR szerinti besorolás (csak 4 jegyű)
Letöltés - Település lista
LAIR: LAL - Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés
XSD definíció
Letöltés - LAIR: LAL XSD fájl - 1.07 verzió (2019.11.08.)
Kódlista
Letöltés - TEÁOR szerinti besorolás (csak 4 jegyű)
Letöltés - LAIR - Szennyezőanyag
Letöltés - LAIR - LAL - Berendezés típus
Letöltés - LAIR - LAL - CORA lista Nemzetközi besorolási kód I.
Letöltés - LAIR - LAL - CORA lista Nemzetközi besorolási kód II.
Letöltés - LAIR - LAL - Forrás típusa
Letöltés - LAIR - LAL - Leválasztó hatásfoka jelelő kód
Letöltés - LAIR - LAL - Besorolás határértékhez
Letöltés - LAIR - LAL - Mérés módja
Letöltés - LAIR - LAL - Mértékegység
Letöltés - LAIR - LAL - Minősítés
Letöltés - LAIR - LAL - Tüzelőanyag
Letöltés - LAIR - LAL - Tüzelő halmazállapot
Letöltés - LAIR - LAL - Technológia típus
LAIR: LM - Légszennyezés mértéke éves bejelentés
XSD definíció
Letöltés - LAIR: LM XSD fájl - 1.1 verzió (2019.10.19.)
Kódlista
Letöltés - LAIR - Szennyezőanyag
Letöltés - LAIR - LM - Csökkentési faktor (istállózás)
Letöltés - LAIR - LM - Csökkentési faktor (trágya külső tárolása)
Letöltés - LAIR - LM - CORA lista Nemzetközi besorolási kód I.
Letöltés - LAIR - LM - CORA lista Nemzetközi besorolási kód II.
Letöltés - LAIR - LM - Állat típusok DF3 laphoz
Letöltés - LAIR - LM-DF3 - Szennyezőanyag
Letöltés - LAIR - LM - Adatmeghatározás módja (F) (B,M,S)
Letöltés - LAIR - LM - Adatmeghatározás módja (F) (I,M,D)
Letöltés - LAIR - LM - Adatmeghatározás módja (F) (M,S)
Letöltés - LAIR - LM - Fűtőértékek mértékegység
Letöltés - LAIR - LM - Hulladékjegyzék ez jó?
Letöltés - LAIR - LM - VOC kiegyenlítés
Letöltés - LAIR - LM - Mértékegység
Letöltés - LAIR - Elemzési/számítási módszer
Letöltés - LAIR - LM-RSZ - Rendkívüli szennyezőanyag kibocsátások mértékegysége
Letöltés - LAIR - LM-TA - Felhasznált mennyiségek mértékegysége
Letöltés - LAIR - LM - Termelési anyagok
Letöltés - LAIR - LM - Tüzelőanyag
Letöltés - LAIR - LM - Anyag tevékenység besorolási kód (T2 lap)
Letöltés - LAIR - LM - VOC Anyag
Letöltés - LAIR - LM - Mértékegység ("kg", 't", "e t")
(E)PRTR: ÉV - PRTR üzemek éves adatszolgáltatása
XSD definíció
Letöltés - (E)PRTR: ÉV XSD fájl - 1.04 verzió (2019.12.04.)
Kódlista
Letöltés - PRTR - mennyiségi egység